از شما یک راننده ی حرفه ای خواهیم ساخت ... !

استاد حسین مهرپویا

استاد مریم مهرپویا

فهرست
بستن
اموزش مباحث فنی ماشین دنده ای و اتوماتیک شخصی

با اموزش رانندگی توسط زوج همکار دنده ای یا اتوماتیک با نحوه تعمیر ،سرویس و نگهداری خودروی خود اشنا شوید .

شما در داشبور خودریتان با ی صفحه مشاهده میکنید به نام صفحه کیلومتر که داخل این صفحه چهار تا عقربه ساعت میبینید که اولی از دست چپ دور موتور میباشد ،دومی کیلومتر همان سرعت میباشد و عقربه کوچک از سمت راست بالایی مقدار سوخت موجود در باک شما را نشان میدهد و عقربه کوچک از پایین سمت راست دمای موتور یا همان رادیاتور کهخودروی شما میباشد را نشان میدهد.

در اموزش رانندگی حرفه ای با تمام موارد فنی خودرویتان اشنا شوید.