از شما یک راننده ی حرفه ای خواهیم ساخت ... !

استاد حسین مهرپویا

استاد مریم مهرپویا

فهرست
بستن
آموزش صحیح استارت زدن و خاموش کردن خودرو

استارت زدن و خاموش کردن صحیح خودرو نیاز به آموزش های حرفه ای دارد . در این ویدئو نحوه ی صحیح استارت زدن و خاموش کردن خودرو آشنا خواهیم شد