از شما یک راننده ی حرفه ای خواهیم ساخت ... !

استاد حسین مهرپویا

استاد مریم مهرپویا

فهرست
بستن
اموزش دنده عقب تخصصی و حرفه ای
اموزش دنده عقب تخصصی و حرفه ای

دنده عقب یکی از چالشهای سخت برای رانندگان مبتدی و رانندگان گواهیدار که ترس از رانندگی دارند میباشد این مشکل را به ما بسپارید.

آموزش دنده عقب تخصصی و حرفه ای

در تعلیم خصوصی رانندگی بدون استرس و ترس و واهمه ای راحت ترین شکل دنده عقب حتی در ترافیک را اموزش خواهید دید.

_شروع در دنده عقب ابتداء باید راهنمای راست یا کلید خطر که هر دو چراغ خطر روشن میباشد را روشن نماییدالبته در ازمون شهری که از طرف اموزشگاه رانندگی برگزار میشود برای افسر ازمون از راهنمای راست استفاده نمایید.

_جابجایی دنده در خودروی دنده ای را اول به دنده دو برده بعد به دنده عقب که از خلاصی به سمت راننده هدایت کنید بعد به سمت پایین ببرید .

_نحوه نشستن شما باید به گونه ای باشد تا خون به مغز برسد به این شرح که دست راستتان پشت صندلی افسر ازمون به صورت افقی قرار گیرد پشت کمرتان نیم رخ به سمت درب راننده باشد دید به سمت عقب خودروی شخصی دندهای یا اتوماتیک باشد با ایینه سمت شاگرد هم تهد کنترلتان باسد تا لاستیک عقب به جدول یا مانع یا خودروی پارک شده اصابت ننماید .

_کنترل فرمان هم به این نحو باشد که سر فرمان در راستای سرتان باشد دست چپ با مشت سر فرمان را بگیرید اگر میخواهید ته خودرو به سمت جدول حرکت نماید باید مشت فرمان را به اندازه دوازده و ربع نگه دارید هر وقت فاصله تنظیم شد مشت یا همان سر فرمان جلوی پیشانیتان یا سر شانه تان قرار گیرد یا بلعکس اگر میخواهید ته ماشین شخصی دنده ای یا اتوماتیک را به سمت خیابان هدایت کنید فقط لازم است مشت را به اندازه یک ربع به دوازده یا ده دقیقه به دوازده یا به مقدار لازم مشت را نگه دارید هر وقت فاصله به اندازه لازم شد مشت را سر پیشانی یا سر شانه خود تنظیم نمایید.

در ازمون شهری در اموزشگاه رانندگی در ازمون دنده عقب اگر به مانعی برخورد نمایید در ازمون شهری مردود خواهید شد .

حرت دنده عقب در اتوبان و بزرگراهها و جاده ها کاملا طبق ایین نامه رانندگی خلاف بوده و در صورت تصادف راننده مقصر خواهد بود .

اموزش خصوصی رانندگی مربیان بسیار با تجربه ما رانندگی را کاملا تخصصی و حرفه ای و اصولی و اسان اموزش ببینید مربی اقا و مربی خانوم برای اموزش رانندگی برای بانوانان عزیز مبتدی یا گواهیدار یا بدون گواهی یا هنرجویان زیر ۱۸ سال به صورت اموزش انلاین یا در منزل عملی و تصویری در خدمت شما  هنراموزان عزیز هستیم .

_خروج از پارکینگ با دنده عقب نیاز به یک دوره تخصصی جهت شناسی فرمان در دنده عقب یا تشخیص جهت در دنده عقب کاملا به طور حرفه ای دوره ببینید اموزش رانندگی شهری که توسط افسر ازمون صورت میگیرد درصد رانندگی شما را به افسر ازمون در امتحان شهری را مشخص مینماید .

در حرکت دنده عقب بهتر است فرمان را کاملا صاف نکه دارید تا در حرکت کمکه خوبی خواهد بود تا خودروی شخصی شما دنده ای یا اتوماتیک صاف بدون هیچ مشکلی شروع به حرکت نمایید .

_در حرکت دنده عقب باید کلاج و ترمز را بگونه ای کنترل نمایید که خودرو تحت کنترل شما راننده مبتدی گواهیدار یا بدون گواهی از مسیر خود خارج نشود کاملا به صورت حرکت لاکپشتی که این حرکت فقط شرکت در اموزش خصوصی حرفه ای رانندگی توسط زوج همکار امکان پذیر میباشد

اموزش ما بصورت تخصصی و خصوصی و تمام حرفه ای میباشد .

برای استفاده از دنده عقب ابتداء باید فلاشر خطر را روشن کرده البته در ازمون شهری از راهنمای سمت راست استفاده نمایید اموزش در اموزشگاه رانندگی هم که مربیان به راهنمای راست تاکید دارند و جابجایی دنده از دنده ۲ به دنده عقب ببرید به اسن شکل که دنده را به دنده ۲ هدایت نمایید پس از ان دنده را از دنده دو خازج نموده و به دنده عقب از وضعیت خلاصی به سمت شاگرد ببرید و از ان سمت به سمت پایین هدایت نمایید تا اهرم به وضعیت دنده عقب جابجا شود  دست چپ را به سر فرمان مشت کنید دست راستتان به پشت صندلی افسر ازمون که از طرف اموزشگاه رانندگی برگزار میشود ببرید تا به سهولت سر به عقب برگردانید تا نقاط کور را تامین نمایید .