از شما یک راننده ی حرفه ای خواهیم ساخت ... !

استاد حسین مهرپویا

استاد مریم مهرپویا

فهرست
بستن
اموزش پارک دوبل حرفه ای

ما مربی اموزش خصوصی حرفه ای رانندگی هستیم در کلاس اموزشی ما بخواهید ساده ترین روش پارک دوبل به شما دوستان ارایه نماییم…

متداولترین پارک در شهر پارک دوبل بین دو خودرو میباشد.ما با متد روانشناسی از عمل کرد هنرجویان کمک خواهیم کرد تا سریع ترین و راحترین نوع پارک دوبل اموزش داده شود .

در دوره اموزش خصوصی حرفه ای رانندگی انواع پارک دوبل در سربالایی و سر پایینی اموزش داده میشود.

هنرجویان عزیز در ویدیو های بارگذاری شده در سایت میتوانید بهتر در مورد نحوه اموزشی ما اشنا شوید و قضاوت کنید.

ما در اموزش صحیح کاربرد پارک دوبل بسیار خلاقانه عمل میکنیم.

از ما بخواهید در شرایط ترافیک اموزش ببینید.

ابتدائ برای اموزش پارک دوبل اسان باید معنی پارک دوبل را بدانیم در امتداد جاده یا خیابان نسبت به خودروی پارک شده بین دو خودرو با دنده عقب که اول انتهای ماشین بعد سر ماشین بین دو خودرو پارک میشود بصورتی که خودرو عمودی بین دو ماشین پارک شده قرار گیرد را پارک دوبل گویند.

مراحل پارک دوبل:

۱:اول کنار خودروی پارک شده که از بدنه به بدنه ماشین پارک شده و ماشین شما یک دست فاصله داشته باشد

۲:قاب ایینه خودروی شما نسبت به خودروی پارک شده در امتداد کاپوت ماشین پارک شده قرار گیرد

۳:راهنمای سمت راست را روشن کنید

۴:به صورت حرکت لاکپشتی دنده عقب حرکت کنیدهرگاه انتهای خودروی پارک شده در قسمت وسط شیشه کوچک شما به به شکل سه گوش میباشد مشاهده شد ایست مینمایید

۵:در حین حرکت لاکپشتی به عقب کل فرمان را به سمت صندلی شاگرد یا همان افسر یا سمت راست بچرخانید

۶:هرگاه خودروی شما به زاویه ۴۵ درجه رسید یا بین خودروی پارک شده و خودروی شما v انگلیسی شکل گرفت یا سمت اینه شما داخلش دیدید که دستگیره درب عقب روی جدول مشاهده شد ایست کنید (شرکت در اموزش خصوصی و حرفه ای رانندگی )بیشتر و بهتر متوجه میشوآموزش پارک دوبل حرفه ایید

۷:در قسمت اخر حرکت شما باید بسیار کند یا همان حرکت لاکپشتی فرمان را به سمت چپ بچرخانید هرگاه صندق عقب یا هر دو چراغ خطر عقب خودروی پارک شده را دیدید کل فرمان تا انتهای خود بچرخانید یا بقولی فرمان تمام شده باشد یا به انتهای خودش برسد

۸:هرگاه در ایینه سمت شاگرد جدول را در امتداد خودروی خود دیدید ایست کنید پارک دوبل را انجام داده اید فاصله جدول با رکاب خودروی شما ۳۵ یا ۴۰ یا ۴۵ یا ۵۰ سانتیمتر ایجاد شده است.

ما مربی حرفه ای رانندگی هستیم کلاس ما کاملا خصوصی برگزار میگردد.

مربی خانم خصوصی رانندگی در تهران تدریس خصوصی رانندگی بهترین شیوه اموزشی را برای شما در نظر میگیریم آموزش پارک دوبل حرفه ای

 

اموزش پارک دوبل در شرایط ترافیک بین دو خودرو:

 

رانندگان وسایل نقلیه باید درمنتهی الیه سمت راست ومحلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل نماینند توقف در محل های غیر مجاز موجب انسداد راه سنگینی ترافیک بینظمی دررفتو امد میشود وخلاف مقررات است متداولترین نوع پارک کردن در شهرها وپارک دوبل است وبرای ان رانندگان جدید نیاز به تمرین لازم وکافی ذارند دراین حالت بااستفاده از دنده عقب وبا سرعت کم به عقب حرکت کنید سرعت پایین موجب تسلط شما بر خودرو خاهد شد روش انجام دادن ان به شما تئضیح الان خواهم داد .

فضای مناسبی که از طول یک اتئمبیلبیشتر باشد پیدا کنیدبا راه نمای سمت راس

آموزش پارک دوبل حرفه ای

ت علامت دهید و توقف نمایید.

به اندازه مناسبی به حدود ۵۰ سانتیمتر با خ.ودروی پارک شده که اولقوی پارک شما میباشد فاصله را رعایت نمایید یا به اندازه ای که سمت شاگرد نفری که نشسته دستش را از بیرون ببرد به اندازه یک دست بگونه ای که نوک انگشتانش یه ماشین بقلی برخورد نماید بدیت صورت شما فاصله مقرر شده را رعایت نموده اید به شرطی که یک مقدار جلوتر بایستید یعنی قاب ایینه شما از ایینه خودروی پارک شده یک متر جلوتر با شد .

پشت سر را نگاه کنید نقاط کور را تامین نمایید وبه اهستگی با نگاه به عقب و ایینه ها با سرعت حرکت لاکپشتی حرکت نمایید

(ما در اموزش اموزشگاهها ی رانندگی این حرکت اموزش میدهیم دوستان گواهیدار بهتر میدانند که کنترل کلاج و نیم کلاج کاربرد بسیار زیلدی در این زمینه دارد)

فرمان را به سمت شاگرد یا همان افسر بچرخانید توجه فرمان را تا انتها بدون توقف بچرخانید .

به صورت لاکپشتی به سمت عقب حرکت نمایید به محض اینکه گوشه صندوق عقب ماشین اولقو شده یا همان پارک شده را مشاهده کردید یا بین خودروی شما و ماشین پارک شده عدد ۷ مشاهده کردید یا حروف انگلیسی وی V دیدید یا از طریق ایینه سمت راننده که همان سمت خودتان باشد دست گیره درب عقب را روی جدول دیدید ایست کنید .

دقت داشته باشید در این حین سر سمت چپ خودروی شما به سمت ترافیک میچرخد اگر در این حین خودروی شما با خودروی سمت چپ شما که حق تقدم دارد برخورد کند شآموزش پارک دوبل حرفه ایما مقصر هستید .

شما در اموزش رانندگی امریکا یا کالیفرنیا یا در اموزشگاه رانندگی دریا هم رجوع کنید تمام قوانیین بین المللی میباشد .

در شیوه اموزش خصوصی حرفه ای رانندگی در غرب تهران با متد روانشناسی بهترین نوع پارک دوبل به صورت عملی به شما دوستان هنر اموز ارائه میگردد .

در ادامه بحث اموزش پارک دوبل هر وقت فر مان دومی را بچرخانید به سمت خیابان با تامین عقب خودرو با حرکت لاکپشتی فرمان را شروع کنید به سمت خیابان بچرخانید شما در زمانی که پشت خودروی پارک شده را دیدید به صورتی که هر دو چراغ عقب خودرو مشاهده شد فرمان تمام شده است هرگاه داخل ایینه سمت شاگرد جدول یا هر اشئای دیگر را در امتداد خودروی خود دیدید ایست نمایید بدین صورت شما ی پارک دوبل یه صورت عملی و تصویری را انجام داده اید .

 

 

آموزش پارک دوبل حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

عبارت کلیدی:اموزش خصوصی رانندگی /اموزش حرفه ای رانندگی/اموزش رانندگی تصویری /اموزش رانندگی با دریا/اموزش رانندگی در امریکا /اموزش رانندگی کالیفرنیا/اموزش رانندگی با اتومات/اموزش رانندگی با دنده ای /اموزش رانندگی CD/DvD/اموزش رانندگی پایه ۳/اموزش رانندگی پایه ۲/اموزش رانندگی در غرب تهران/ مربی حرفه ای رانندگی/